VU – UTNieuws & agendaNieuws€ 400.000 beschikbaar via interne call 2024

€ 400.000 beschikbaar via interne call 2024

Dit jaar is er via de interne call € 400.000 beschikbaar voor innovatie en versterking van de VU-UT Alliantie.

Beoordelingscriteria

 • Het voorstel moet in een van de volgende categorieën vallen:
 1. Innovatief nieuw onderzoek, waarbij onderzoeksexpertise van beide universiteiten wordt gecombineerd;
 2. Ontwikkeling van innovatieve producten/diensten of het aangaan van een samenwerkingsverband met publieke/private partners;
 3. Voorbereiding op de aanvraag van innovatieve nieuwe flagship onderzoeksfinanciering, bijvoorbeeld een subsidieaanvraag met een nationaal/internationaal consortium, met de VU en de UT als kernpartners.
 •  Beide universiteiten moeten partner zijn in het voorstel; voorstellen met externe partijen worden aangemoedigd.

 •  Het voorstel moet passen binnen de ambities van de VU-UT Alliantie, dus binnen de scope vallen van een of meer van de drie impactcoalities Responsible Societies, Secure Societies en Smart Societies en/of gerelateerd zijn aan een bestaand/gepland gezamenlijk onderwijsprogramma.

 •  Andere criteria die zullen worden gebruikt om de voorstellen te prioriteren:
 1. De indieners zijn betrokken bij gezamenlijke VU-UT onderwijsactiviteiten;
 2. Het voorstel combineert verschillende disciplines van de twee universiteiten;
 3. Het verwachte resultaat heeft een aantoonbare maatschappelijke bijdrage.

 Wie kan een aanvraag indienen?

 • Deze call is met name bedoeld om jong talent een kans te geven. Met jong wordt bedoeld maximaal ongeveer 6 actieve jaren na promotie. Vanzelfsprekend kunnen twee jonge onderzoekers VU en UT met meer senior collega’s een groep vormen.
 • Daarnaast wordt wetenschappelijk personeel dat betrokken is bij gezamenlijke VU-UT-onderwijsactiviteiten uitgenodigd een aanvraag in te dienen.
 • Andere aanvragen maken een kans als er onvoldoende (of onvoldoende kwalitatief goede) voorstellen worden ingediend door bovengenoemde groepen.

Budget

 • Voor de voorstellen kan €40.000 en €50.000 worden aangevraagd. Het totale beschikbare budget voor de oproep van 2024 is €400.000, waaruit 8-10 projecten zullen worden gefinancierd.
 • Het budget is bedoeld voor personeelskosten en/of andere kosten (bijv. apparatuur, benodigdheden, publicaties, communicatie, reizen).

Rapportage van resultaten

 • Van elk project wordt een tussentijds en een eindverslag verwacht.
 • Voor elk project wordt verwacht dat de betrokkenen communiceren over de resultaten en deelnemen aan gezamenlijke evenementen zoals (poster)sessies op VU-UT uitwisselingsdagen.

Link naar inschrijving