Creating smart societies

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

We werken aan een slimme en gezonde digitale samenleving

Dit thema gaat over een slimme en digitale samenleving. Met het Impactprogramma Smart Societies richten we ons op de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën en de evaluatie van de effecten van deze digitale transformatie. Daarmee dragen we bij aan een eerlijke, gezonde en duurzame digitale samenleving.

Gefaseerd en planmatig 

Een digitale transformatie omvat alle culturele, organisatorische en operationele veranderingen binnen een organisatie, industrie of ecosysteem. De transformatie wordt gerealiseerd door digitale technologieën, processen en competenties gefaseerd en planmatig te integreren binnen alle functies op elk niveau.  

Nieuws


 • Focus gebieden

  Ons impactprogramma focust op de volgende gebieden:

  Smart Health

  Smart Health gaat over de creatie van technologische oplossingen waarmee mensen hun welzijn en hun gezondheid, activiteits- en bewegingspatronen kunnen meten, vastleggen en begrijpen. Hiervoor combineren we kennis en expertise op het gebied van bewegingswetenschappen, revalidatie, data science en eHealth.

  Gezondheid verbeteren

  Het wordt steeds duidelijker dat de huidige gezondheidszorg niet houdbaar is. Dat komt vooral door de toename van het volume en daarmee ook de zorgvraag ten aanzien van chronische ziekten. Dit vereist nieuwe strategieën voor innovatieve oplossingen. Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën in de gezondheidszorg, eHealth, is een veelbelovende aanpak om de gezondheid wereldwijd te verbeteren. 

  eHealth en (sensor)technologie 

  Zowel de UT als het VUmc  leveren belangrijke bijdragen in het eHealth onderzoek. Zo is er veel expertise binnen het Centre for Healthcare Operations Improvement & Research, het gepersonaliseerde eHealth programma van TechMed in Twente, en binnen het Centre of Rehabilitation in Amsterdam. Daarnaast hebben we veel kennis en expertise op het gebied van (sensor)technologie. Deze gebruiken we om relevante parameters continu te meten en te analyseren. De data hiervan worden gebruikt om gedrag, activiteit en bewegingspatronen te beïnvloeden en dragen daarmee bij aan de verbetering van de gezondheid.

  Smart Areas

  Managen en verbeteren

  Een smart city is een stedelijk gebied dat verschillende soorten elektronische methoden en sensoren gebruikt om gegevens te verzamelen. De inzichten uit die gegevens worden gebruikt om faciliteiten en diensten in een stad efficiënt te managen. In ruil daarvoor worden die gegevens gebruikt om de bewegingen in de stad te verbeteren. Het gaat hierbij om gegevens die zijn verzameld van burgers, apparaten, gebouwen en faciliteiten. Deze worden verwerkt en geanalyseerd voor het monitoren en managen van verkeers- en transportsystemen, energiecentrales, nutsbedrijven, watervoorzieningsnetwerken, afval, misdaaddetectie, informatiesystemen, scholen, bibliotheken, ziekenhuizen en andere gemeenschapsdiensten.

  Ontwikkelen, optimaliseren en verbinden 

  Het concept van smart city integreert informatie- en communicatietechnologie en verschillende fysieke apparaten die zijn aangesloten op het Internet of Things. Het doel hiervan is om de prestaties, activiteiten en efficiëntie van stadsactiviteiten en -diensten te optimaliseren, de stadsinfrastructuur verder te ontwikkelen, de kosten en het verbruik van hulpbronnen te verminderen en het contact van de gemeente met de burgers te vergroten. 

  Smart Industry

  Smart Industry gaat over de creatie van technologische oplossingen om de productiviteit en de efficiëntie in de maakindustrie te verhogen. Hiervoor wordt kennis op het gebied van technisch ingebedde AI, sensordetectie en monitoring gecombineerd ingezet. Slimme innovaties in de maakindustrie zijn essentieel voor de welvaart en het welzijn van de samenleving. Smart Industry gaat over gepersonaliseerde en slimme producten, geoptimaliseerde mens-machine-interactie en over snellere, goedkopere en duurzamere productie.

 • Meer informatie

  Wil je meer weten over dit impactprogramma? Neem dan contact op met Carolien Rieffe of Victor de Boer. We helpen je graag verder.