Alliantie Vrije Universiteit Amsterdam – Universiteit Twente

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

MEER IMPACT OP UNIVERSITEITEN, STUDENTEN, ARBEIDSMARKT ÉN MAATSCHAPPIJ

De Vrije Universiteit en de Universiteit Twente werken nauw samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarmee willen we een groot verschil maken op vier maatschappelijke terreinen: een veerkrachtige en veilige samenleving, een schone en duurzame samenleving, een slimme en digitale samenleving en het ontwikkelen van talent.

Twee universiteiten. Éen ambitie.
Maatschappelijke impact

nieuws

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de VU Amsterdam - UT samenwerking? Meld je dan aan via onze nieuwsbriefpagina.

Onderzoek & impact
Veerkrachtige en veilige samenleving

Secure Societies

Dit thema gaat over veerkracht, veiligheid, flexibiliteit, weerbaarheid, stabiliteit en incasseringsvermogen. Met het impactprogramma Secure Societies dragen we bij aan de versterking van de veerkracht en de veiligheid van onze samenleving zodat deze adaptief wordt en stabiel blijft in tijden van crisis.

Lees meer
Schone en duurzame samenleving

Responsible Societies

Dit thema draait om een schone en duurzame samenleving. Met het Impactprogramma Responsible Societies werken we aan een circulaire economie, energieneutrale ontwikkelingen en adaptieve en veerkrachtige systemen. Daarmee dragen we bij aan een ondernemende, gezonde en duurzame samenleving die haar grondstoffen hergebruikt. 

Lees meer
Slimme en gezonde digitale samenleving

Smart Societies

Dit thema gaat over een slimme en digitale samenleving. Met het Impactprogramma Smart Societies richten we ons op de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën en de evaluatie van de effecten van deze digitale transformatie. Daarmee dragen we bij aan een eerlijke, gezonde en duurzame digitale samenleving.

Lees meer
Onderwijs en de talenten van de toekomst

Ontwikkelen van talent

De samenleving heeft een grote behoefte aan hoogopgeleid technisch personeel dat breed georiënteerd en maatschappelijk betrokken is.
Binnen het programma Creating Talent For Society voorzien we hierin door innovatief en multidisciplinair onderwijs te ontwikkelen op bachelor-, master-, PhD- en postdoctoraal niveau. 

Ook creëren we platforms voor uitwisseling, kruisbestuiving en talentontwikkeling voor onze studenten en medewerkers. Daarnaast scheppen we mogelijkheden voor doorlopende leertrajecten voor studenten, medewerkers, alumni en werknemers (life long learning).