Creating secure societies

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

Veiligheid is een basisbehoefte van mensen en samenlevingen maar in de huidige tijdallesbehalve vanzelfsprekend. Razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering veranderen de aard en omvang van bedreigingen in onze samenleving. Denk aan cybercriminaliteit, de financiële verwevenheid tussen boven- en onderwereld en de rol van sociale media bij spanningen en conflicten. Onze maatschappij is met dit alles steeds meer onderhevig aan dynamieken die we niet of nog nauwelijks begrijpen. Dit leidt tot steeds meer wantrouwen, onzekerheid, maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid.    

Complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, politiewerkveld centraal

Maatschappelijke veiligheidsvraagstukken zijn inmiddels zo complex dat ze niet meer door één partij kunnen worden opgelost. Daarom moeten burgers, maatschappelijke partijen, bedrijfsleven, overheid en de wetenschap de handen ineenslaan. Dit vereist een centraal aangestuurd netwerk. Hierin zien we rol weggelegd voor de VU-UT impactcoalitie Creating Secure Societies, om kennis over maatschappelijke veiligheidsvraagstukken vergaren, ontwikkelen en ontsluiten. Een gezamenlijke inspanning van spelers in het politiewerkveld en de wetenschap is hiervoor cruciaal.

Onze ambities

Nieuws

De huidige focusgebieden

Als VU Amsterdam en UT bundelen we onze sociale, technische, juridische en ethische kennis en expertise rondom maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Via de A1-lijn Amsterdam- Apeldoorn-Twente zien we mogelijkheden voor innovatieve, inhoudelijke en fysieke verbindingen op essentiële veiligheidsthema’s zoals ondermijning, crisismanagement, polarisatie en de toekomst van het politiewerk.

 • Focus gebieden

  Crisismanagement

  We spreken van een crisis wanneer de maatschappij verstoord raakt door een noodsituatie. Het verdere verloop van de crisis is deels afhankelijk van hoe er op de crisis wordt gereageerd door de overheid. Binnen dit thema doen we daarom onderzoek naar de wisselwerking tussen de autoriteiten, betrokken partijen en getroffen gemeenschappen. We willen deze beter begrijpen en voor zover mogelijk verbeteren. Hiervoor bestuderen we de verschillende methoden en organisatievormen die hierin een rol spelen. We beoordelen deze niet alleen op effectiviteit maar ook op de bedoelde én onbedoelde gevolgen. Daarnaast denken we mee over het verbeteren van beleidsinterventies, bijvoorbeeld met early warning systemen. 

  Ondermijning

  Wanneer criminelen gebruikmaken van diensten van legale partijen raken de onder- en bovenwereld steeds meer met elkaar verweven. Dit leidt tot intimidatie, extreem geweld en corruptie en ondermijnt daarmee sluipenderwijs onze samenleving. Ons streven is om een beter beeld te krijgen van de complexiteit van deze ondermijning, zodat we duurzame interventies kunnen ontwikkelen. We nemen binnen dit thema daarom maatschappelijke, economische en juridische consequenties onder de loep. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe we drugslabs met behulp van sniffer drones zo snel mogelijk kunnen detecteren. 

  Polarisatie

  Polarisatie is een meer zichtbaar gevolg van crises. Groeiende tegenstelling tussen groepen is ontwrichtend voor een samenleving die baat heeft bij samenwerking, vertrouwen en empathie. Wij willen de onderliggende processen van polarisatie begrijpen zodat we maatschappelijke onrust beter kunnen voorkomen en tegengaan. We bestuderen daarvoor de psychologische, sociologische, technologische en politieke factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Daarnaast experimenteren we met manieren om empathie op te wekken, bijvoorbeeld met virtual reality

  De toekomst van de politieprofessie

  We kijken naar hoe (nieuwe) technologieën het politiewerk beïnvloeden en vice versa. Hierbij valt te denken aan hoe de politieprofessional van de toekomst reageert op sociale media/big data maar ook hoe zij zelf optimaal gebruik kunnen maken van deze technologieën.

 • Meer informatie

  Meer weten over Creating Secure Societies? Neem dan contact op met Miriam Oostinga of Kim van Erp.

  of kijk op onze medewerkerspagina.