VU – UTOnderzoek & ImpactResponsible Societies

Creating responsible societies

We werken aan een schone en duurzame samenleving  

Dit thema draait om een schone en duurzame samenleving. Met het Impactprogramma Responsible Societies werken we aan een circulaire economie, energieneutrale ontwikkelingen en adaptieve en veerkrachtige systemen. Daarmee dragen we bij aan een ondernemende, gezonde en duurzame samenleving die haar grondstoffen hergebruikt.  

Sustainable Development Goals

In ons programma maken we complexe vraagstukken op het gebied van duurzaamheid helder, aansprekend en vergelijkbaar. Onder meer die tussen de stedelijke regio Randstad en de landelijke grensregio Twente. Daarnaast ontwerpen en evalueren we ook mogelijke oplossingen. Deze zijn op hoofdlijnen gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Robuust onderzoeksnetwerk

We gaan werken vanuit een multidisciplinair en multimethodologisch perspectief, inclusief een sterke sociaalwetenschappelijk component en stimuleren  de samenwerking van de verstedelijkte Randstad met de meer landelijke grensregio Twente. Voor dit alles ontwikkelen we een robuust onderzoeksnetwerk en gaan we onder meer samenwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijven, NGO’s, beleidsmakers en burgers. Om verantwoordelijke samenlevingen te creëren, leggen we de focus op belangrijke uitdagingen: netto nul uitstoot, adaptatie en circulariteit.  

Nieuws


 • Focus gebieden

  Ons impactprogramma focust op de volgende gebieden:

  Netto Nul uitstoot

  De nieuwe eisen op duurzaamheidsgebied vereisen dat we op zoek gaan naar nieuwe wegen waarmee we de behoefte van de samenleving aan innovatieve en duurzame energieoplossingen kunnen realiseren.  

  Aanpassingsvermogen

  Aanpassingsvermogen en veerkracht worden beïnvloed door het vermogen van een systeem om schokken op te vangen en toch als systeem te blijven functioneren. Om dit te bereiken moeten we onder meer zorgen voor nieuwe, adaptieve en veerkrachtige processen op het gebied van producten, productie en governance.

  Circulariteit

  Verantwoordelijke samenlevingen moeten van productie- en consumptiepatronen die niet duurzaam zijn, overstappen op een duurzamere circulaire economie. Dit betekent onder meer dat ook het hele systeem waarbinnen producten en processen tot stand komen, grondig moet worden vernieuwd.  

  Onderwerpen die we in 2022 verder gaan concretiseren

  • Beleidsbenaderingen voor netto nul uitstoot.
  • Fossiele brandstoffen in de grond houden.
  • Energiegemeenschappen.
  • Landgebruik en emissies.
  • Circulaire economie in regio's.
  • Recyclingconcepten voor polymeren. 
 • Meer informatie

  Wil je meer weten over dit impactprogramma? Neem dan contact op met Daniel Petrovics, Silu Bhochhibhoya of Peter Chemweno. We helpen je graag verder.