VU – UTOnderwijs & TalentTalent for Societies

Onderzoeksprojecten 2022

Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt en maatschappij.

Skills Check Tool stimuleert aanleren academische vaardigheden

Het doel van dit onderzoek is om innovatie en integratie te stimuleren bij het aanleren van academische vaardigheden door studenten in wetenschappelijke programma's. Hiervoor is een Skills Check Tool ontwikkeld die docenten helpt om de academische vaardigheden in hun cursus of curriculum kritisch te evalueren. Academische vaardigheden zijn onmisbaar in de moderne samenleving. Ze vergemakkelijken interdisciplinaire communicatie en zijn essentieel voor de valorisatie van onderzoek in verschillende disciplines. Met behulp van de Skills Check Tool kunnen docenten hun individuele cursus of curriculum beoordelen op de integratie van verschillende vaardigheden. De Skills Check Tool is toegepast op twee verschillende bacheloropleidingen: Mechanical Engineering aan de UT en Farmaceutische Wetenschappen aan de VU. Om de tool verder te ontwikkelen zullen meer opleidingen en cursussen worden beoordeeld.

Titel onderzoek  

‘An Academic Skills Audit Tool: stimulating innovation and integration of skills learning in scientific programs’

Betrokken onderzoekers

Isabel Braadbaart
Boukje de Gooijer

Publicatie

Skills Audit Tool

Informatie

Boukje de Gooijer,  b.m.degooijer@vu.nl


Een programma van hoop als antwoord op klimaatverandering

Opvattingen over klimaatverandering zijn vaak of pessimistisch of optimistisch. In dit project verkenden onderzoekers van de VU en de TU elkaars expertise bij de ontwikkeling van een alternatief antwoord: een antwoord van hoop. Dit project heeft geresulteerd in een groot vervolgproject als onderdeel van het Nationaal Groeifonds project 'Transitie naar een toekomstbestendige leefomgeving'. Binnen dit project begeleidt het gezamenlijke onderzoeksteam van de VU en de UT het thema cultuurverandering en nieuwe manieren van samenwerken.

Titel onderzoek

‘Joining forces in developing a program of hope as response to climate change: interdisciplinary cooperation of design, theology and psychology’

Betrokken onderzoekers

Jan Jorrit Hasselaar
Ernst Bohlmeijer

Publicatie  

Hope in times of climate change

Informatie 

Jan Jorrit Hasselaar, j.j.hasselaar@vu.nl


Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om design thinking 

Studenten krijgen tijdens en na hun studie steeds meer te maken met complexe (maatschappelijke) vraagstukken. Om die te adresseren zijn trans disciplinaire en systemische benaderingen nodig, zoals bijvoorbeeld design thinking, oftewel ontwerpen(d) denken. Dit onderzoek wil design thinking in het onderwijs stimuleren, aan de hand van de evaluatie van docent- en studentervaringen. Op de VU en de UT wordt design thinking binnen diverse disciplines toegepast, van wetenschapscommunicatie tot rechten en (design) engineering. Door onderzoek naar deze toepassingen, inclusief de ervaringen van docenten en studenten, kunnen docenten van beide universiteiten worden voorzien van kennis over design thinking voor hun eigen onderwijs. Daarmee zijn ze (nog) beter in staat om hun studenten toe te rusten met de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het werken aan complexe vraagstukken in de samenleving. Nu en in de toekomst.

Titel onderzoek

‘Furthering design thinking in VU-UT education and research into complex societal challenges’.

Betrokken onderzoekers

Marjoleine van der Meij
Armagan Karahanoglu
Pieter van Beukering, 
Charlotte Rappel, 
Ivar Maas, 
Flora Pennartz, 
Kostas Nizamis, 
Alberto Martinetti

Informatie

Marjoleine van der Meij, m.g.vander.meij@vu.nl


Minor Sustainable Energy

Met verschillende universiteiten, onderzoeksinstituten en particuliere bedrijven die werken aan nieuwe energietechnologieën, is Amsterdam snel uitgegroeid tot een bloeiende omgeving voor onderzoek en onderwijs op het gebied van duurzame energie. Met een minor Sustainable Energy willen de onderzoekers studenten van de gezamenlijke VU-UT bachelor Mechanical Engineering (ME) in contact brengen met dit inspirerende gebied.  De minor richt zich op het opleiden van studenten die in staat zijn creatieve en innovatieve oplossingen te vinden voor onze meest urgente maatschappelijke uitdaging:  de ontwikkeling van een duurzame energie-infrastructuur. De minor sluit goed aan bij de ambities van de VU-UT samenwerking op het gebied van Industrial Energy Systems, Science for Energy en de Sustainability tracks in Physics and Chemistry. Ook zullen er verbindingen worden gelegd met andere relevante UT- en VU- partners en intra-universitaire VU-initiatieven, zoals Business and Innovation, het Amsterdam Sustainability Institute en het Institute for Environmental Studies.

Titel onderzoek

‘Minor in Sustainable Energy’

Betrokken onderzoekers 

Andrea Baldi
Yashar Hajimolana

Informatie

Yashar Hajimolana, s.hajimolana@utwente.nl