VU – UTOver onsWie wij zijn

Wie wij zijn

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.
Weergave:LijstTegelsOpsomming
Bestuurlijk overleg - Vrije Universiteit (VU) - Universiteit Twente (UT)
Stuurgroep
Programmaleiding
Communicatie
Klankbordgroep
Impactcoalitie Secure Societies
Impactcoalitie Responsible Societies
Impactcoalitie Smart Societies
Education
Bestuurlijk overleg - Vrije Universiteit (VU) - Universiteit Twente (UT)
Stuurgroep
Programmaleiding
Communicatie
Klankbordgroep
Impactcoalitie Secure Societies
Impactcoalitie Responsible Societies
Impactcoalitie Smart Societies
Education