VU – UTOver onsDe samenwerking

De samenwerking

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

Gelijkgestemd en Complementair 

De Vrije Universiteit en de Universiteit Twente zijn twee gelijkgestemde en complementaire universiteiten. We vinden elkaar in onze gedeelde persoonlijke benadering binnen het onderwijs en onderzoek, onze valorisatie en dienstbaarheid aan de samenleving en onze trots op de waarde van de academische gemeenschap. Deze gelijkgestemdheid zorgt dat we in goede samenwerking talenten kunnen opleiden en relevante onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten kunnen ontwikkelen.

Onze nauwe samenwerking startte in 2019 met de lancering van de gezamenlijke bacheloropleiding Mechanical Engineering in Amsterdam. Daarmee zorgen we voor een bredere geografische spreiding van academisch techniekonderwijs en voor meer hoger opgeleid technisch personeel.

Ambities

Onze samenwerking en ambities zijn gebaseerd op vier specifieke elementen.

Ambitie document

In dit ambitiedocument is te lezen hoe de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit Twente (VU) nauwer gaan samenwerken op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. We willen in dit decennium samen een groter verschil maken op vier maatschappelijke terreinen: ‘Resilience’ (veiligheid), ‘Circularity’ (circulaire economie) ‘Talent’ en ‘Smart Societies’ (een slimme, digitale samenleving).

Meer informatie over beide universiteiten vind je op de website van de VU en de UT.