Onderzoeksprojecten 2022

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.
 • Exoskeletten als hulp bij het wandelen

  In dit project werken VU en UT collega’s samen aan de ontwikkeling van draagbare robotica. Door kennis van bewegingswetenschappen van de VU en ingenieurswetenschappen van de UT te combineren willen de onderzoekers regelaars voor exoskeletten ontwikkelen die op een optimale manier samenwerken met de beweging van de mens. Het is inmiddels gelukt om een exoskelet-regelaar te ontwerpen die het voor gezonde jonge mensen makkelijker maakt om met minder spieractiviteit evenwicht te houden bij het wandelen. In de toekomst willen de onderzoekers de regelaar zodanig verbeteren dat mensen met een hoog valrisico of mensen met een aangedreven onderbeenprothese robuuster en efficiënter kunnen wandelen. Het project sluit nauw aan bij de doelstellingen van de samenwerking tussen de VU en UT op het gebied van Smart Health Society. De eerste resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of NeuroEngineering en Rehabilitation

  Titel onderzoek

  ‘Integrative methodology for human movement analysis and exoskeleton control’

  Betrokken onderzoekers

  Maarten Afschrift
  Koen Lemaire
  Edwin van Asseldonk
  Nicola Strisciuglio

  Publicatie

  Journal of NeuroEngineering en Rehabilitation

  Informatie

  Maarten Afschrift, m.a.afschrift@vu.nl

 • Groente en fruit zonder plastic verpakking

  Voedselverpakkingen waren in 2015 verantwoordelijk voor 5,4% van de wereldwijde uitstoot van voedselsysteem-emissies. Ten minste een derde van de voedselverpakkingen bestaat uit plastic voor eenmalig gebruik en ongeveer een vijfde van de uitstoot is afkomstig van groenten en fruit. De sleutel tot een duurzame ontwikkeling is een gedragsverandering van consumenten. In dit project wordt de kennis uit verschillende disciplines op het gebied van ruimtelijke analyse, gedrag en economie bij elkaar gebracht. Centrale vraag hierbij is hoe het gebruik van plastic materiaal kan worden verbeterd. Daarvoor kijken de onderzoekers onder meer naar de toegang tot winkels, de kennis en het gedrag over verpakkingen en de mate van voedselverspilling thuis. Hiervoor worden analyses uitgevoerd op buurt- en stadsniveau en enquêtes op consumentenniveau. Het voorstel sluit goed aan bij de VU-UT samenwerking op het gebied van Responsible Societies en op de duurzaamheidsplannen van Nederland, de EU en de VN.

  Titel onderzoek 

  ‘Plastic-free: a spatial-precision behavioral analysis to scale up consumers’ zero-plastic usage in vegetables and fruits groceries’

  Betrokken onderzoekers

  Meike Morren
  Yue Dou

  Publicatie

  Kiezen voor een komkommer zonder plastic?

  Informatie

  Yue Dou, yue.dou@utwente.nl

 • Roeien in virtual reality

  In dit project kijken onderzoekers van de VU en de UT in samenwerking met mensen van het bedrijf RP3 Rowing naar de potentie van Virtual Reality (VR) voor de trainingspraktijk van roeien. Voor het project is de allereerste VR meerpersoons roeisimulator gemaakt waarmee roeiers van over de hele wereld samen kunnen roeien. Naast de praktische toepassingen, biedt het ‘Rowing Reimagined platform’ verschillende onderzoeksmogelijkheden. Zowel in het kader van lichamelijke beweging en prestatie als in het kader van mens-machine interacties. Het platform is in juni 2023 gepresenteerd tijdens een symposium aan het Amsterdam Institute of Sports Sciences aan een breed internationaal publiek van mensen uit het bedrijfsleven, de academische wereld en de roeipraktijk. Het platform staat permanent opgesteld in het Interaction Lab van de UT en het Human Movement Science lab van de VU. Zo kunnen toekomstige studenten en wetenschappers ook onderzoek doen naar roeien (en sport) in VR.

  Titel onderzoek

  ‘Rowing Reimagined: The Design and Development of a Mixed Reality Joint Rowing Simulator’

  Betrokken onderzoekers

  Mathijs Hofmijster
  Dees Postma
  Armagan Karahanoğlu
  Robby van Delden,
  Dennis Reidsma

  Informatie

  Dees Postma, d.b.w.postma@utwente.nl

 • Digitale tweelingen voor klimaatbestendige stedelijke oplossingen

  In dit project kijken de onderzoekers naar het potentieel van Digital Twins (digitale tweelingen) voor de ontwikkeling van duurzame, klimaatbestendige stedelijke ontwikkelingsstrategieën. Een digitale tweeling is een virtuele representatie van de echte wereld, inclusief fysieke objecten, processen, relaties en gedrag en geeft de omgeving realistisch weer op basis van verschillende ruimtelijke gegevensbronnen. In combinatie met expliciete modellen die systemen of processen simuleren, zijn digitale tweelingen een grote belofte voor de ondersteuning van stedelijke planning en ontwerp. In dit project kijken de onderzoekers vanuit een sociaal-ruimtelijk, bestuurlijk en technisch perspectief. Daarnaast ontwikkelen ze instrumenten en methoden om stedelijke ontwikkeling en de effecten daarvan te beschrijven, te verklaren en te simuleren. Met dit alles werden onder meer de veranderingen in stedelijk groen en klimaatadaptie in kaart gebracht.

  Titel onderzoek 

  ‘Twinning for climate-resilient urban solutions’

  Betrokken onderzoekers

  Eric Koomen
  Lynn Bouwknegt 
  Karin Pfeffer
  Funda Atun
  Mila Koeva
  Eduardo Dias

  Publicaties

  Mapping Urban Green Space
  Digital Twins for Physiological Equivalent Temperature Calculation Guide

  Informatie

  Eric Koomen, e.koomen@vu.nl