Goede ideeën en veel realisatiekracht

Interview met Guus Schreiber, voorzitter Stuurgroep VU-UT en voormalig coalitieleider en Joost Kok, coalitieleider

Coalitieleider Joost Kok (UT) en voormalig coalitieleider Guus Schreiber (VU Amsterdam) van Smart Societies over succes against all odds, een gedeelde spirit en het complete wetenschappelijke spectrum.

‘De naam Smart Societies staat voor ons betreft voor een goede verbinding van techniek met mensen. Hoe kun je met techniek en technologie de samenleving slimmer maken en verder helpen? Voor Twente is dit al een tijd bekend terrein: High Tech - Human Touch.

Can do mentaliteit

Maar Amsterdam heeft ook altijd een brede en mensgerichte blik gehanteerd als het gaat om de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld in de kruisbestuiving tussen data science en verplegings- en gezondheidswetenschappen. Daarnaast heeft onze naam ook een positieve en vrolijke toon en vertegenwoordigt daarmee ook een echte can do mentaliteit.

Twijfels en vooroordelen

De samenwerking tussen ons verloopt tot nu toe erg goed. En als we terugkijken, is dat toch een beetje against all odds. Want wie had dat in het prille begin kunnen denken? Er bestonden best nog wat twijfels en vooroordelen over het huwelijk tussen de bescheiden  Tukkers en die arrogante Amsterdammers voor wie de wereld buiten de A10 ophoudt.

Natuurlijk is dit wat zwaar aangezet maar zowel de fysieke als de psychologische afstand tussen onze universiteiten was voor sommige mensen toch nog wel fors. En daarbij kwam ook nog dat onze onderwijssystemen erg verschilden, ook qua filosofie.

Vergelijkbare spirit

En toch hebben we elkaar gevonden. En dat heeft veel te maken met onze gedeelde en vergelijkbare spirit. Daarnaast zijn we zowel vergelijkbaar als complementair. We vullen elkaar aan en we versterken elkaar. Wat ook een grote rol heeft gespeeld is dat de huidige  samenwerking is ontwikkeld en opgebouwd op basis van eerdere ervaringen. Onze mensen  hebben in het verleden regelmatig met succes en plezier samengewerkt.

Nieuwsgierig en trots

En het onderwijssysteem bleek ook geen hindernis te zijn. Amsterdam was nieuwsgierig naar het systeem van Twente en Twente bracht dit systeem graag en trots naar Amsterdam. Dat heeft zeker bijgedragen aan het succes van onze eerste gezamenlijke bacheloropleiding Mechanical Engineering waarvan de eerste lichting studenten in juli afstudeert.  

Compleet wetenschappelijk spectrum

In onze focusgebieden Smart Health, Smart Industries en Smart Areas gaan we verder met bestaande projecten en samenwerkingsverbanden en voegen we nieuwe onderwerpen, projecten en mensen aan toe. We bestrijken en vervlechten daarin het complete wetenschappelijke spectrum: alfa, bèta, gamma, life sciences & health en techniek.

Gezondheid en techniek

Dit maakt de coalitie ook zo veelzijdig en krachtig. Daarbij gaat het om onderwerpen die relatief dichtbij bij ons liggen zoals de steeds sterkere band tussen gezondheid en techniek. Dat gebeurt onder mee in de samenwerking tussen het TechMed Centrum in Twente en het VUMC in Amsterdam. Daarnaast houden we ons ook bezig met onderwerpen als sociale inclusie, de verduurzaming van industriële productieprocessen, AI, cultural heritage en preventieve gezondheid.

Interesse en draagvlak

Nederland is maar een klein land en dat betekent onder meer dat samenwerken ontzettend belangrijk is. Voor onderzoekers en studenten maar ook voor alle andere partijen die bij onze coalitie betrokken zijn. Onze uitdaging is nu vooral om steeds meer interesse en draagvlak te creëren voor onze coalitie.

Ideeën en realisatiekracht

Daarbij valt nog een hoop werk te verzetten maar dat is niet erg. Want onze onderzoekers bouwen met veel ondernemerszin en dat geeft veel energie. Zeker als je ziet dat alle inspanningen hun vruchten beginnen af te werpen. En dat heeft weer alles te maken met de verschillende mensen en hun kwaliteiten binnen de coalitie. Want als je succesvol wilt zijn, heb je niet alleen mensen nodig met goede ideeën maar ook mensen met veel realisatiekracht. En wij hebben gelukkig beide in huis.’