VU – UTOnderzoek & ImpactOntwikkelen van talent

Talenten van de toekomst

Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt en maatschappij.

We werken aan het onderwijs en de talenten van de toekomst  

De samenleving heeft een grote behoefte aan hoogopgeleid technisch personeel dat breed georiënteerd en maatschappelijk betrokken is. Daarom willen we de talenten opleiden die zo hard nodig zijn in de toekomst.      

Binnen het programma Creating Talent For Society voorzien we hierin door innovatief en multidisciplinair onderwijs te ontwikkelen. Ook creëren we platforms voor uitwisseling, kruisbestuiving en talentontwikkeling voor onze studenten en medewerkers. Daarnaast scheppen we mogelijkheden voor doorlopende leertrajecten voor studenten, medewerkers, alumni en werknemers (life long learning).

Innovatieve bachelors

In 2018 is de nevenvestiging van de opleiding Mechanical Enigineering op de VU gestart. De eerste lichting bevindt zich nu in het derde jaar van de bachelor. Zij studeren aankomende zomer af. Ga naar opleidingswebsite voor meer informatie en inschrijfprocedures voor de opleiding Mechanical Engineering aan de VU. Ook op de website van de UT is meer te vinden over deze opleiding.

Naast Mechanical Engineering verkennen wij de mogelijkheden voor het starten van aanvullende gezamenlijke bachelorprogramma’s. Net als Mechanical Engineering zijn dit in eerste instantie nevenvestigingen van de UT die aan de VU worden gegeven. Het meest concrete initiatief op dit moment is de nevenvestiging van Creative Technology. Een zeer interessant programma vanuit het oogpunt van de samenwerking. Het betreft  een technische opleiding die toegankelijk is voor iedere vwo-student. De opleiding ‘CreaTe’ is in Enschede al jaren succesvol. Afgestudeerden stromen door naar verschillende technische masters, zoals Interaction Technology, Data Science of Industrial Design Engineering (industrieel ontwerpen).

Voor deze nevenvestiging worden momenteel concrete ideeën voor het curriculum uitgewerkt. Tegelijkertijd werken we een aanvraagdossier uit waarin de haalbaarheid voor dit opleidingsinitiatief moet worden onderbouwd.

Technische masters

Een significante groei van de technische masterinstroom op de UT is van cruciaal belang om tegemoet te komen aan de behoefte op de arbeidsmarkt aan technisch hoogopgeleiden. Daarom willen we een goed functionerend systeem van schakelprogramma’s ontwikkelen tussen de bachelor programma’s van de VU en de technische masters van de UT. Tussen nu en 2023 nemen wij in elk geval de volgende stappen:

Life Long Learning

We willen met onze samenwerking nadrukkelijk bijdragen aan de nieuwe uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat. Daarom verkennen we hoe we onze landelijke en internationale Life Long Learning propositie binnen het sociaal-technologisch academisch onderwijs kunnen versterken. Onder meer door het bestaande aanbod van beide universiteiten te verbinden en nieuwe gezamenlijke proposities te ontwikkelen. We willen de krachten van beide instellingen beter koppelen, bijvoorbeeld via kennisuitwisseling op het gebied van digitalisering, Life Long Learning onderwijs vanuit de Impactprogramma’s en verkenning of en hoe we vanaf 2023 onze medewerkers en alumni met voorrechten toegang kunnen geven tot ons Life Long Learning aanbod.