VU – UTOnderzoek & Impact

Onderzoek & Impact

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

Op onderzoeksgebied maken wij het verschil op drie maatschappelijke thema’s: een veerkrachtige en veilige samenleving, een schone en duurzame samenleving en een slimme en digitale samenleving. De maatschappelijke uitdagingen binnen deze thema’s vormen het vertrekpunt van ons onderzoek. Hiervoor zijn drie gerelateerde impactprogramma’s opgezet: Secure Societies, Responsable Societies en Smart Societies.