Balanceren tussen ambitie en bescheidenheid

26 juni 2022

Interview met Guus Schreiber (VU, voorzitter stuurgroep VU-UT) en Joost Kok (UT, decaan faculteit EEMCS, lid stuurgroep VU-UT) over Talent For Societies: blijvende verbindingen, plaatsvervangende trots en de BV Nederland. 

‘VU-UT investeert in talentontwikkeling voor studenten en medewerkers, de onderlinge uitwisseling van medewerkers, de ontwikkeling van nieuwe opleidingen, tracks en cursussen op bachelor-, master- en PhD niveau en een gezamenlijk aanbod op het gebied van life long learning. Dat is alles bij elkaar best een fors pakket. Alle onderdelen zijn hierbij van wezenlijk belang waarbij de onderwijsontwikkeling met afstand het grootste onderwerp is. 

Waardevolle en blijvende verbindingen

Dat betekent overigens niet dat de rest er maar een beetje bijhangt. Ook op het gebied van talentontwikkeling, uitwisseling en life long learning willen we flinke stappen zetten. De uitwisseling is bijvoorbeeld een goede manier om van elkaar te leren zodat we elkaar nog beter kunnen aanvullen en versterken. Dat geldt zowel voor wetenschappelijke als voor ondersteunende functies. Bij life long learning willen we graag waardevolle en blijvende verbindingen creëren tussen onze externe relaties en onze eigen universitaire gemeenschap. Dat gaat dus veel verder dan wat ‘cursussen voor professionals’ ontwikkelen. We willen de kennis en ervaring van onze externe relaties juist meer naar binnen halen. Bijvoorbeeld als deelnemers binnen onderzoeksprojecten of als gastdocenten in het onderwijs. 

Een moment om te vieren

Als het om onderwijsontwikkeling gaat, is het eigenlijk allemaal in 2019 begonnen. Toen ging aan de VU onze eerste gezamenlijke bacheloropleiding Mechanical Engineering van start en in 2022 rondde de eerste lichting studenten deze opleiding af. Dat was echt een moment om bij stil te staan en te vieren, met een feestelijke Closing Ceremony. Want Mechanical Engineering is met inmiddels 100 studenten (2023/2024) een succes en wordt door die studenten bovendien ook goed gewaardeerd. Er wordt momenteel hard gewerkt om de opleiding verder door te ontwikkelen en nog meer bekend te maken bij leerlingen en docenten uit het middelbaar onderwijs. 

Nieuwe opleidingen

Mechanical Engineering was nog maar het begin wat het onderwijs betreft. Inmiddels is ook de bacheloropleiding Creative Technology (CreaTe) in 2023 op de VU gestart, met 45 studenten. En zijn er volop ideeën over volgende gezamenlijke opleidingen. Deze technische opleiding is al jaren zeer succesvol in Enschede en is toegankelijk met alle vwo-profielen.

Studenten hebben meer te kiezen 

Het succes van Mechanical Engineering en het verwachte succes van Creative Technology laten zien dat de behoefte aan brede technisch georiënteerde opleidingen in de regio Amsterdam groot is. En dat schept ook weer meer mogelijkheden voor Twente wanneer een deel van deze studenten een master in Enschede gaan doen. We zijn in onze gezamenlijke onderwijsontwikkeling niet op zoek naar meer studenten maar willen dat onze studenten meer te kiezen hebben. Dat kunnen we ook doen omdat we samen een complete universiteit zijn met een fantastisch opleidingenpallet op het gebied van alfa, bèta, gamma, life sciences & health en techniek.

Werk voor de BV Nederland 

We doen dit zeker niet alleen voor onze eigen mensen en regio’s maar ook voor de rest van het land. We zijn echt aan het werk voor de BV Nederland. Dat is ook hard nodig want er is in de hele samenleving een enorme behoefte aan hoog opgeleid technisch talent met een brede en maatschappelijke oriëntatie. Zij zijn het die onze samenleving straks steeds verder gaan brengen.

Veel tijd, werk en energie

We zijn erg trots op wat er allemaal op onderwijsgebied gebeurt. Maar het is wel plaatsvervangende trots want wij doen maar een klein deel van het werk. Onze lof gaat daarom uit naar al die mensen die zich anderhalf jaar willen focussen om een nieuwe opleiding van de grond te krijgen. Voor een buitenstaander lijkt het soms eenvoudig maar wij weten dat het veel tijd, werk en energie kost voordat een opleiding van start kan gaan. 

Pragmatisch en positief enthousiast

Daarom is het ook zo fantastisch als het lukt. Dat zorgt naast trots ook voor veel positieve energie. De succesfactoren worden volgens ons vooral bepaald door een goede balans tussen ambitie en bescheidenheid en tussen pragmatisme en positief enthousiasme. Daarnaast moet je eerlijk zijn en altijd blijven kijken of het allemaal wel kan wat je hebt verzonnen. En je moet zorgen voor voldoende draagvlak. Tot nu toe doen de de onderwijscollega’s het erg goed op al deze terreinen. Dat belooft wat voor de toekomst.’