VU – UTOnderwijs & Talent

Talent for Societies

Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt en maatschappij.

We werken aan het onderwijs en de talenten van de toekomst

De samenleving heeft een grote behoefte aan hoogopgeleid technisch personeel dat breed georiënteerd en maatschappelijk betrokken is. Daarom willen we de talenten opleiden die zo hard nodig zijn in de toekomst.

Binnen het programma Talent for Societies voorzien we hierin door innovatief en multidisciplinair onderwijs te ontwikkelen. Ook creëren we platforms voor onderzoek, uitwisseling, kruisbestuiving en talentontwikkeling voor onze studenten en medewerkers. Daarnaast scheppen we mogelijkheden voor doorlopende leertrajecten voor studenten, medewerkers, alumni en werknemers (life long learning).

Innovatieve bachelors

In 2019 is de gezamenlijke VU-UT bachelor Mechanical Engineering (ME) op de VU gestart. De eerste lichting is in de zomer van 2022 afgestudeerd en het merendeel van de studenten volgt inmiddels een master aan de UT. In 2023 zijn 100 studenten begonnen aan ME in Amsterdam. Lees wat studenten en docenten daarvan vinden en kijk op de gezamenlijke opleidingswebsite voor meer informatie en de inschrijfprocedure.

In 2023 zijn 45 studenten begonnen aan de VU-UT bacheloropleiding Creative Technology (CreaTe) op de VU. Lees wat studenten en docenten vinden van CreaTe, Lees waarom studenten hebben gekozen voor CreaTe in Amsterdam en kijk op de opleidingswebsite voor meer informatie en de inschrijfprocedure. 

Technische masters

Een significante groei van de technische masterinstroom op de UT is van cruciaal belang om tegemoet te komen aan de behoefte op de arbeidsmarkt aan technisch hoogopgeleiden. Daarom willen we een goed functionerend systeem van schakelprogramma’s ontwikkelen tussen de bachelor programma’s van de VU en de technische masters van de UT. 

Life Long Learning

We willen met onze samenwerking nadrukkelijk bijdragen aan de nieuwe uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat. Daarom verkennen we hoe we onze landelijke en internationale Life Long Learning propositie binnen het sociaal-technologisch academisch onderwijs kunnen versterken. Onder meer door het bestaande aanbod van beide universiteiten te verbinden en nieuwe gezamenlijke proposities te ontwikkelen. We willen de krachten van beide instellingen beter koppelen, bijvoorbeeld via kennisuitwisseling op het gebied van digitalisering, Life Long Learning onderwijs vanuit de Impactprogramma’s.

Lees hier het interview met Joost Kok (UT, decaan faculteit EEMCS) en Guus Schreiber (VU, voorzitter Stuurgroep VU-UT).