Op naar 2024

In de samenwerking tussen de VU en de UT zijn in 2023 weer hele mooie stappen gezet om onze ambities te realiseren. Aan de vooravond van 2024 blikken we graag even terug op een aantal mijlpalen in dit dynamisch jaar.

In september van dit jaar is Creative Technology gestart in Amsterdam, onze tweede gezamenlijke bacheloropleiding. Daarnaast is de notitie ‘Alliantie VU-UT 2030’ door beide besturen vastgesteld. De notitie is een nadere uitwerking van het al bestaande ‘Ambitiedocument VU-UT’ en schetst waar wij qua samenwerking in 2030 willen staan. Daaropvolgend is ook de ‘Samenwerkingsovereenkomst VU-UT’ tussen de twee universiteiten ondertekend.

In 2023 is ook weer een nieuwe call uitgezet. Deze heeft geleid tot 15 nieuwe samenwerkingsprojecten waarbij één project zelfs een NWO financiering kreeg van 1 miljoen euro. Ons eerste gezamenlijke studententeam ‘RISE’ heeft haar raket, de Mk5, in 2023 voor een groot publiek gepresenteerd. Daarnaast vonden er opnieuw twee inspirerende en drukbezochte bijeenkomsten plaats in Amsterdam en Enschede voor alle collega’s die bij de samenwerking betrokken zijn. 

2024 wordt een spannend jaar, waarin we hard gaan werken om onze gezamenlijke ambities te realiseren. We nodigen jullie uit om alle ontwikkelingen via onze nieuwsbrieven, de website en social media te blijven volgen.

Voor nu wensen we jullie allemaal een gezellige tijd onder de kerstboom: geniet van je familie, van je vrienden en hopelijk van een beetje rust. Tot ziens in 2024.

Amir Ametovic en Maria Mennen, programmaleiders UT en VU