VU – UTOver ons

Vrije Universiteit – Universiteit Twente intensiveren samenwerking

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

We willen samen een groter verschil maken

op vier maatschappelijke terreinen: ‘Resilience’ (veiligheid), ‘Circularity’ (circulaire economie) ‘Talent’ en ‘Smart Societies’ (een slimme, digitale samenleving). Meer samenwerking levert belangrijke winstpunten op: een beter antwoord op de marktbehoefte aan meer hoogopgeleid technisch personeel; het samenbrengen van alpha-, bèta-, gamma- en techniek wetenschappen om te komen tot multidisciplinaire oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, betere aansluiting van de ecosystemen van Oost-Nederland en de Randstad, meer samenwerking met bedrijven; een sterkere arbeidsmarktpositie voor beide universiteiten; krachtiger proposities richting Nederlandse en Europese fondsen, met meer kans op honorering; en nieuwe impulsen voor het hoger onderwijs.

Meer impact op universiteiten, studenten, arbeidsmarkt én maatschappij

De Vrije Universiteit en de Universiteit Twente werken steeds nauwer samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarmee willen we een groot verschil maken op vier maatschappelijke terreinen: een veerkrachtige en veilige samenleving, een schone en duurzame samenleving, een slimme en digitale samenleving en het ontwikkelen van Talent.

Behoefte aan hoogopgeleide professionals

Onze maatschappij kampt met steeds complexere uitdagingen. Onze omgeving wordt turbulenter, complexer, onzekerder. Dat geldt ook voor de wereld van hoger onderwijs en onderzoek. Concurrenten in alle werelddelen komen op. Private investeerders spelen een steeds grotere rol.  De samenleving stelt andere eisen aan universiteiten. Studenten ook. Bovendien is er in ons land een grote behoefte aan hoogopgeleide, breed georiënteerde en maatschappelijk betrokken (techniek) professionals.

Maatschappelijke uitdagingen als vertrekpunt

Dit betekent dat we maatschappelijke uitdagingen steeds meer tot vertrekpunt  van ons onderwijs, onderzoek en valorisatie moeten maken: van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid. Steeds meer willen we daarbij de grenzen tussen disciplines kunnen overbruggen en wetenschappelijke domeinen integreren. We vinden dat we dit het beste samen kunnen doen. Het biedt een toegevoegde waarde als we samen het juiste talent opleiden en relevante onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten ontwikkelen.

Bruggen bouwen tussen disciplines en groepen

Door onze complementariteit kunnen we nieuwe bruggen bouwen tussen disciplines: van alfa-, bèta- en gammawetenschappen tot life sciences & health en techniek. Onder meer door in Amsterdam technische bachelors aan te bieden en de doorstroom van VU bachelors naar UT masters te vergemakkelijken. Daarnaast bouwen we ook bruggen tussen groepen, van maatschappelijke actoren tot studenten, overheid en bedrijfsleven. Al deze bruggen brengen onszelf en de samenleving dichter bij de kern van de uitdagingen van deze tijd.