VU – UTOnderzoek & ImpactSecure SocietiesKenniscentrum voor maatschappelijke veiligheidsvraagstukken

Kenniscentrum voor maatschappelijke veiligheidsvraagstukken

Twee universiteiten. Eén ambitie. Meer maatschappelijke impact.

Interview met coalitieleiders Ellen Giebels en Jacquelien van Stekelenburg

Voorheen introduceerden ze zichzelf altijd ‘gewoon’ als hoogleraar Psychologie en hoogleraar Sociale verandering en Conflict. Maar sinds ze coalitieleiders zijn van de impactcoalitie Creating Secure Societies (CSC) voegen Ellen Giebels (UT) en Jacquelien van Stekelenburg (VU Amsterdam) daar regelmatig Coalition Lead aan toe. Maar eigenlijk zetten ze zichzelf het liefst neer als onderdeel van een geweldig team. ‘Het is fantastisch om deel uit te mogen maken van deze coalitie. Met elkaar werken we echt voor, door en met de samenleving.’

‘Veiligheid is een groot en veelomvattend onderwerp waarbij heel veel stakeholders betrokken zijn. Onze droom is om hét kenniscentrum te worden op het gebied van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Lokaal, regionaal, nationaal en uiteindelijk ook internationaal. Er is een enorme behoefte aan kennis, tools en uitwisseling op het gebied van veiligheid. Aan de hand van onze hoofdthema’s polarisatie, ondermijning en crisis management, willen wij in de behoefte  voorzien.

Politie centraal

Als coalitie maken wij ook onderdeel uit van het veiligheidsecosysteem. Centraal in dat systeem staat de Politie. Daar komt alles bij elkaar wat veiligheid betreft. Om die reden hebben wij de  Politie als preferred partner aangewezen. Bij de Politie ligt een grote uitdaging om veiligheidsvraagstukken geïntegreerd en duurzaam aan te pakken aan de hand van een lange termijnvisie en strategie. Dat sluit naadloos aan op onze ambitie en werkwijze. We hebben dan ook een sterk vertrouwen in deze samenwerking. Door middel van co-creatie gaan we binnen ons onderzoek en onderwijs kennis ontwikkelen, vergaren, uitwisselen en toepasbaar maken voor de praktijk.  

Multidisciplinair

Wat ons sterk en onderscheidend maakt, is de prachtige combinatie van diverse kennis, wetenschapsgebieden en disciplinaire en methodologische aspecten. Maatschappelijke veiligheidsvraagstukken zijn erg complex. Een monodisciplinaire benadering volstaat niet meer. Bij de UT zijn de sociale wetenschappen en technologische wetenschappen sterk met elkaar verbonden. Sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt daarbij ingericht met technologie als onderzoeksonderwerp, bijvoorbeeld rondom de acceptatie en adoptie van nieuwe technologie in de werksituatie. En ook als communicatiemedium, bijvoorbeeld rondom de Digital Divide, en als methodologie om (groeps) gedrag beter te begrijpen en te beïnvloeden, bijvoorbeeld met behulp van Virtual Reality (VR)

A1 connectie

De VU Amsterdam heeft een veel breder aanbod van expertise op het gebied van de sociale wetenschappen zoals antropologie en sociologie. Verder heeft de VU Amsterdam een aantal belangrijke disciplines, zoals rechten en criminologie, die de UT niet heeft, terwijl de UT één van de sterkste filosofiegroepen ter wereld heeft. Dit is belangrijk omdat zowel juridische als ethische kaders belangrijke randvoorwaarden zijn. Kortom, samen bundelen we sociale, technische, juridische en ethische kennis en expertise rondom sociale veiligheidsvraagstukken in onze propositie. Ook mooi is onze A1 connectie. De A1 verbindt de stedelijke agglomeratie van Amsterdam met die van Twente. En in het midden ligt Apeldoorn, de thuisbasis van de Politieacademie. Dat kan geen toeval zijn!  

Valide en betrouwbaar

We zijn een impactcoalitie en die impact willen we wetenschappelijk en maatschappelijk realiseren op het gebied van media, beleid en sociale innovatie. In de media willen we een stevige, betrouwbare en veelgevraagde stem worden als het gaat om veiligheid met speciale aandacht voor polarisatie, crisismanagement en ondermijning. Het beleid willen we op lokaal, regionaal en nationaal niveau verrijken met de nieuwste kennis en inzichten op veiligheidsgebied, en deze ook toepasbaar maken voor de praktijk. Op het gebied van sociale innovatie kun je bijvoorbeeld denken aan VR-technieken die worden toegepast om conflicten of polarisatie te beteugelen. Het uitgangspunt bij dit alles is dat onze wetenschappelijke bijdrage valide en betrouwbaar is en niet ter discussie staat.

Interessante combinaties

De start en de eerste schreden van de coalitie waren bottom up met een warm welkom voor iedereen die iets met het onderwerp heeft en tijd en energie in de samenwerking wil stoppen. In verschillende sessies rondom de thema’s polarisatie, crisismanagement en ondermijning hebben UT-ers en VU-ers elkaar en elkaars expertise leren kennen. Het leidde al snel tot eerste verkenningen en onderzoeken. Als coalition lead zijn wij ook met succes op zoek gegaan naar mogelijke interessante combinaties van mensen en onderwerpen. En onze zoektocht naar boegbeelden voor de coalitie heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Daar gaan jullie in 2023 meer over horen.

Kansen en mogelijkheden

In onze coalitie hebben we elkaar ook gevonden in onze gedeelde no nonsens aanpak en onze liefde voor ondernemerschap. Dat het lekker loopt heeft zeker ook te maken met de onvermoeide inspanningen die onze coördinatoren leveren. Petje af. Het komt ook omdat er veel enthousiasme is en iedereen denkt in kansen en mogelijkheden. En ja er zijn natuurlijk ook zaken die beter kunnen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat je als coalitie een nieuwe vorm en structuur opzet waarbij je te maken hebt met twee universiteiten. Procedures, regels en afspraken sluiten dan niet automatisch op elkaar aan. Dat leidt soms nog tot wat bureaucratie. Gelukkig wordt er nu hard gewerkt om de governance voor de komende jaren goed neer te zetten. 

Verankering gedachtegoed

We zijn ambitieus en willen het liefst de hele wereld veroveren. Tegelijkertijd weten we dat succes een kwestie is van de lange adem. Daarom richten we ons ook op de lange termijn en op een steeds stevigere verankering van ons gedachtegoed in het werk dat we doen en gaan doen. Het liefst ook in samenwerking met collega’s van andere universiteiten, onderzoeksinstituten en het HBO.  Daarnaast gaan we op onderwijsgebied, ook in het kader van een leven lang leren, bijvoorbeeld lesstof ontwikkelen voor studenten en alumni. Maar ook voor professionals die in de praktijk op verschillende plaatsen en niveau’s bezig zijn met veiligheid. Tot slot komen we binnenkort met een strategische adviesraad waar praktijkpartners verenigd worden. Daarmee legitimeren we onszelf en maken we een mooie verbinding met het veld.

Mooie reis 

Er gebeurt momenteel heel veel binnen de academische wereld en in onze coalitie komen al die zaken samen. Teamwork, open science, erkennen en waarderen, de samenwerking met stakeholders en het creëren van maatschappelijke impact. We zijn met elkaar met een hele mooie reis bezig. En die is voorlopig nog niet ten einde.’