VU – UTNieuws & agendaNieuwsBijdragen aan de grote uitdagingen van deze tijd

Bijdragen aan de grote uitdagingen van deze tijd

Margrethe Jonkman en Vinod Subramaniam, collegevoorzitter van respectievelijk de VU en de UT, kijken terug en vooruit op de samenwerking tussen beide universiteiten. Over vertrouwen opbouwen, een goede wisselwerking en een toekomstige generatie van denkers en werkers. ‘We willen nog meer nadruk gaan leggen op het enorme belang van techniek in relatie tot acceptatie en gedrag.’   

‘Er komt binnen de samenwerking heel veel energie los. Dat blijft geweldig om te zien. Het gaat daarbij ook om impact maken en midden in de maatschappij staan. Als je maatschappelijke problemen wilt oplossen, moet je dat vanuit verschillende disciplines doen. Ook dat typeert onze samenwerking. Eveneens heel mooi is dat scholieren uit Noord Holland nu dichtbij huis een technische studie kunnen volgen. Dankzij onze samenwerking en het geweldige werk van de mensen van Mechanical Engineering en Creative Technology.  

Met elkaar vertrouwen opbouwen

Samenwerken is een werkwoord en het is mensenwerk. Ook dat zie je terug in onze samenwerking. Hoewel er sprake is van verschillende instituties en invalshoeken zie je dat mensen elkaar op inhoud en gemeenschappelijke doelen vinden. Zowel in het onderzoek als het onderwijs. Samenwerken gaat ook over met elkaar vertrouwen opbouwen. Als colleges spreken we dit uit en jagen we dit aan, onder meer met zaaigeld. Vervolgens pakken de onderzoekers dit ook op en vertalen dat in concrete en duurzame projecten. Met zowel oog voor de korte als de lange termijn.

Veelbelovende onderzoeken

Onze mensen zetten met elkaar heel veel goeds neer. Zo zijn er met behulp van zaaigeld inmiddels 35 gezamenlijke onderzoeksprogramma’s gestart. Mooie en veelbelovende onderzoeken op het gebied van klimaat, veiligheid en gezondheid. Deze onderzoeken groeien regelmatig uit van kleine naar grote vervolgprojecten. Dat is heel mooi want zo bereikt het zaaigeld ook zijn oogstdoel. En kijk ook eens hoe goed Mechanical Engineering en Creative Technology worden beoordeeld in de meest recente nationale studentenenquête.

Resultaten laten zien

De samenwerking leeft steeds meer. Dat zie je bijvoorbeeld goed tijdens de werkbezoeken. Daar komen niet alleen veel mensen op af maar het is ook indrukwekkend wat er allemaal wordt uitgewisseld en gepresenteerd. Daar mogen we trots op zijn. En we mogen onze trots en resultaten wel wat meer laten zien. Het is aan ons om elkaar en de samenleving te laten zien wat voor moois wij doen en hoe wij bijdragen aan de grote en complexe problemen en  uitdagingen van deze tijd. 

Ondernemende geest

Een universiteit kent altijd een samenspel tussen onderwijs en onderzoek en dat geldt ook voor onze samenwerking. We zijn allereerst op aarde om jonge mensen op te leiden. Daarbij zorgen we dat onze opleidingen gevoed worden vanuit ons onderzoek en laten we de studenten weer kennismaken met dat onderzoek via projecten en stages. Zo creëer je een mooi kruisbestuiving en werk je aan een toekomstige generatie van denkers en werkers. Deze ondernemende geest vind je ook terug wanneer je onze opleidingen bezoekt tijdens de voorlichtingsdagen.  

Elkaars taal leren spreken   

Samenwerken betekent ook dat je te maken hebt met verschillende systemen en onderwijsmodellen. Dat geeft wel eens uitvoeringsgedoe want het sluit niet allemaal naadloos op elkaar aan. Het zijn vaak geen onoverkomelijke drempels maar je moet er wel expliciet aandacht aan blijven besteden. Het is ook een kwestie van verwachtingen managen en vooral elkaars taal leren spreken. Meer tweerichtingsverkeer qua opleidingen is een ander aandachtspunt. Dus niet alleen bacheloropleidingen van Twente naar Amsterdam brengen maar ook bachelor en/of masteropleidingen van Amsterdam naar Twente. Daar werken we achter de schermen hard aan. 

Inhoudelijke keuzes en nieuwe samenwerkingsverbanden

Qua toekomst wordt het een uitdaging om, ondanks de bezuinigingen vanuit Den Haag, door te gaan met onze strategische agenda. Dat betekent voor het onderzoek nog meer focus vanuit de coalities met een scherp oog voor waar de kansen en mogelijkheden liggen. Daarbij gaat het zowel om inhoudelijke keuzes als om nieuwe samenwerkingsverbanden met externe partners. Qua opleidingen zijn we onder meer bezig met nieuwe bachelors en een schakelprogramma voor master/pre-master voor Twente en nieuwe bachelors voor Amsterdam, onder meer op het gebied van Technische Bedrijfskunde.  

Multidisciplinaire oplossingen voor grote thema’s

Bij alle plannen en ontwikkelingen hebben we oog voor de korte en de lange termijn. Multidisciplinaire oplossingen voor grote thema’s als duurzaamheid, gezondheid en veiligheid vragen steeds meer om samenwerking tussen bèta engineering en de sociale- en geesteswetenschappen. Een mooi voorbeeld hiervan is het centrum op het gebied van data en sport dat we in Apeldoorn gaan oprichten. Om de sportprestaties te verbeteren en om stappen te gaan zetten op het gebied van revalidatie. De gemeente Apeldoorn doet ook mee en qua locatie is het natuurlijk perfect: precies tussen Amsterdam en Enschede in. Dat kan geen toeval zijn….

Hardop dromen

Als we hardop dromen over de toekomst denken we aan steeds meer scholieren in Noord-  Holland, met name jonge vrouwen, die een technische studie gaan doen. En we denken aan nieuwe masters die jongeren in de regio Twente nog meer kansen bieden die dingen te doen die het beste bij hen passen. Ook willen we nog meer nadruk gaan leggen op het enorme belang van techniek in relatie tot acceptatie en gedrag en we willen de diversiteit van Nederland graag nog meer terug zien in onze studentenpopulatie.’